Welgeluksalig

Welgeluksalig

Wat is die betekenis van die Woord?

Ons kan dit opbreek in drie dele:

 • Wel – Dit gaan goed, jy is nie siek nie, jy het nie tekort nie,
 • Geluk – Bly, lag, verheug, dit borrel in jou, staat van ekstase, nie vyande nie,
 • Salig – Rustig, nie bekommerd nie, ek weet waar ek heengaan as ek sterf

Driemaal goed gaan met ons. Wel – Liggaam, Geluk – siel, salig – gees

 • Hoe kry ons dit reg?
  • Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is. Psa 84:5-6

Wat beteken dit om welgeluksalig te wees?

 • ‘n Volk deur die Here verlos.

Ons word deel van God se volk, deel van Sy uitverkorenes.

 • Welgeluksalig is jy, o Israel! Wie is soos jy? ‘n Volk wat deur die HERE verlos is, Deu 33:29
 • ‘n Psalm van Dawid; ‘n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Psa 32:1
 • Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Psa 32:2
 • Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het. Psa 33:12
 • Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig. Psa 89:15-16
 • Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is! Psa 144:15
 • Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Rom 4:7
 • Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Rom 4:8

 • Wat kies om die Here te dien
  • Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; Psa 1:1
  • Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie. Psa 40:4-5
  • Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis; hulle prys U gedurig. Sela. Psa 84:4-5
  • HERE van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou! Psa 84:12-13
  • Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat ‘n groot welbehae in sy gebooie het. Psa 112:1
  • Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Psa 119:1
  • Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; Psa 119:2
  • ‘n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel! Psa 128:1
  • Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God, Psa 146:5

 • Wat by Hom skuil en wat Hom liefhet
  • Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil! Psa 2:12
  • Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil! Psa 34:8-9

 • Wat doen wat die Here verwag
  • Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil. Psa 41:1-2
  • Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Psa 106:3
  • Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. Jes 56:2

 • Wat deur die Here onderig word
  • Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet, Psa 94:12
  • En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is ‘n God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op Hom wag! Jes 30:18
  • Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Psa 65:4-5

 • Opsomming en my wens vir jou
  • Welgeluksalig sal jy wees, en dat jy aan Sy vereistes sal voldoen:
   • n Volk deur die Here verlos.
   • Wat kies om die Here te dien
   • Wat by Hom skuil en wat Hom liefhet
   • Wat doen wat die Here verwag – Hand 10:34-35 Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.
   • Wat deur die Here onderig word

http://shamaministries.blogspot.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *