Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Maniere van Skrifverklaring

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met ‘n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak. In hierdie gevalle wissel die manier van Skrifverklaring saam met die politieke klimaat in ‘n land of volk. Continue reading “Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?”

Jews returning back to Israel

The Bible says God would one day re-gather the children of Israel back into their land from among many nations around the world … the Bible says they would be re-gathered in unbelief … God warns He is not re-gathering the children of Israel into their Land because they deserve it, but because His Name and His Word are at stake (Eze 36:17-23) … and because He loves them … and they are His chosen people.

Continue reading “Jews returning back to Israel”