Geestelike Verval

Dit is nodig dat ‘n mens duidelikheid oor die verskynsel van teruggevallenheid het, sodat jy dit betyds kan identifiseer en ook gepaste stappe van herstel kan neem wanneer jy self geestelik veragter. Indien jy die objektiewe waarheid oor geestelike verval wil vasstel, moet jy jou nie na eensydige kerklike leerstellings vir ‘n finale antwoord wend nie, maar na die Bybel. Omdat kerke vir hulleself leerstellige riglyne oor die geloofslewe neergelê het, en hierdie riglyne binne die Protestantse Christendom nie altyd ooreenstem nie, moet ons uiteenlopende sienings oor hierdie saak verwag. Continue reading “Geestelike Verval”