Geestelike Verval

Dit is nodig dat ‘n mens duidelikheid oor die verskynsel van teruggevallenheid het, sodat jy dit betyds kan identifiseer en ook gepaste stappe van herstel kan neem wanneer jy self geestelik veragter. Indien jy die objektiewe waarheid oor geestelike verval wil vasstel, moet jy jou nie na eensydige kerklike leerstellings vir ‘n finale antwoord wend nie, maar na die Bybel. Omdat kerke vir hulleself leerstellige riglyne oor die geloofslewe neergelê het, en hierdie riglyne binne die Protestantse Christendom nie altyd ooreenstem nie, moet ons uiteenlopende sienings oor hierdie saak verwag. Continue reading “Geestelike Verval”

Calvinisme – Watse Liefde is Dit?

Calvinisme se Wanvoorstelling van God Opsomming: Hierdie artikel oor die dwalings van Calvinisme is ‘n kort opsomming van Dave Hunt se nuwe boek: What Love Is This? Calvinism’s Misrepresentation Of God. Dave Hunt van die VSA het bekendheid verwerf vir sy aktuele boeke oor die misleidende leerstellings van die Rooms-Katolieke Kerk (A Woman Rides The Beast), verskeie charismatiese dwalings (The Seduction of Christianity), asook die okkultiese, spiritistiese en intergeloofstegnieke wat baie van die moderne kerke onder die vaandels van humanistiese sielkunde, ekumeniese eenwording en ‘n tekens-en-wonders-herlewing binnegedring het (Occult Invasion).

Continue reading “Calvinisme – Watse Liefde is Dit?”

Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Maniere van Skrifverklaring

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met ‘n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak. In hierdie gevalle wissel die manier van Skrifverklaring saam met die politieke klimaat in ‘n land of volk. Continue reading “Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?”

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Opsomming:
Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit. In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom.

Continue reading “Verdraaiings in die Nuwe Vertaling”