Drie Tekens dat die Wederkoms Vlak Voor die Deur is

“Die wederkoms van Jesus Christus is vlak voor die deur” — is woorde wat by meeste Christene sy trefkrag verloor het. Meeste Christene het hierdie woorde al van kindsbeen af gehoor, en steeds het dit nie gebeur nie.

Wanneer meeste Christene hierdie woorde hoor raak dit hulle nie meer nie. Ek onthou nog dat kerke waar wederkomsboodskappe gepreek is gedurende die negentiger jare van die vorige eeu stampvol was. Daar was ‘n verwagting by baie Christene dat die wederkoms (en die wegraping) moontlik teen die draai van die millennium kon plaasvind. Toe dit nie gebeur het nie, het baie Christene se wederkomsverwagting verflou — ek was een van hulle!

Dit is dus geen wonder dat baie Christene vandag glo dat Jesus se wederkoms nog honderde jare in die toekoms kan lê nie. Het jy geweet dat ook hierdie ‘n vervulling van ‘n Bybelse eindtydse profesié is? Daar staan in 2Pet 3:3,4: “Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat … sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.”

Die Here het egter by my ‘n nuwe wederkomsverwagting wakker gemaak wat ek met jou wil deel. Die drie onweerlegbare tekens dat die wederkoms van Jesus Christus vlak voor die deur is, is soos volg:

1. Die beskikbaarheid van die Evangelie aan elke volk, stam en taal.

2. God se program en tydtafel in die geskiedenis van die wêreld.

3. Die vervulling van die groot afvalligheid van die Kerk in die laaste dae.

Die Beskikbaarheid van die Evangelie aan elke Volk, Stam en Taal.

In die artikel, ‘Will Christ Return to Earth Before the World has been Evangelized?’ deur Dr Oswald Smith, en my artikel, ‘Wanneer Sal Jesus Christus Weer Kom?’ verduidelik ons uit die Woord waarom Jesus Christus nie sal terugkom voordat elke volk, stam en taal met die Evangelie bereik is nie. Die profesié van Jesus in Mat 24:14 en Mar 13:10 hou die sleutel tot die vervulling van alle ander eindtydse profesieë! Hoe weet ons dit? In die artikel, ‘Die Wêreld van God se Passie’, het ons verduidelik dat die verheerlikde Kerk die doel is van God se skepping en die objek van Sy passie. Die wederkoms van Jesus Christus lui die vervulling van God se skeppingsdoel in en die doel vir Jesus se wederkoms is om met Sy Kerk, Sy Bruid, verenig te word. Dit kan of sal nie gebeur voor die Bruid nie volledig en voltallig is nie.

Die wederkoms van Jesus hang nie af van wanneer die Antichris geopenbaar gaan word of die Groot Verdrukking of die Wegraping gaan plaasvind nie — die vervulling van elke ander wederkomsprofesié hang af van wanneer die hele wêreld met die Evangelie bereik sal wees! Daarom moet die beskikbaarstelling van die Evangelie aan elke volk, stam en taal die Kerk van Jesus Christus se eerste en hoogste prioriteit wees!

Die vraag is egter, ‘Wanneer sal die Onbereikte Wêreld met die Evangelie bereik word?’. In hierdie artikel behandel ek ses redes waarom ek glo dat hele wêreld binnekort bereik sal wees met die Evangelie. God is besig met ’n wonderwerk onder die oë van die Kerk terwyl meeste Christene totaal onbewus is daarvan! Vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld is dit nou moontlik om elke volk, stam en taal met die Evangelie te bereik met behulp van die moderne tegnologie! Hierdie ses redes is:

 1. ‍Elke mens op aarde sal binnekort digitaal verbind wees.
 2. Nuwe Bybelvertalings word toegevoeg teen ‘n fenominale tempo.
 3. Internettoegang is besig om beskikbaar te word regoor die wêreld teen ‘n fenominale tempo.
 4. Die Bybel en die Evangelie is nou vryelik beskikbaar regoor die wêreld op ‘n selfoon.
 5. Die probleem van ongeletterdheid word oorbrug met digitale tegnologie.
 6. Baie sendingorganisasies het reeds op die tegnologiebus geklim met groot sukses.

Lees gerus die artikels hierbo vir meer besonderhede. Ek wil egter in hierdie artikel vir u meer vertel van die tegnologiese revolusie van ons tyd.

Die Vierde Industriële/Tegnologiese Revolusie.

Die wêreld beleef die afgelope paar jaar ‘n tegnologiese revolusie soos nog nooit voorheen in die geskiedenis nie. Dinge wat kort gelede nog net in wetenskaplike fiksieflieks te siene was is besig om ‘n werklikheid te word. Hierdie tegnologiese revolusie staan bekend as die Vierde Industriële Revolusie. Gaan google gerus “fourth industrial revolution” op die internet en lees vir uself. Wikipedia beskryf die Vierde Industriële Revolusie soos volg: “The Fourth Industrial Revolution, or 4IR, is the fourth major industrial era since the initial Industrial Revolution of the 18th century. The Fourth Industrial Revolution can be described asa range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, and impacting all disciplines, economies and industries.[1] … Central to this revolution are emerging technology breakthroughs in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomous vehicles, 3D printing and nanotechnology.[2]” (Beklemtoning my eie.)

Nanotegnologie is die wetenskap en tegnologie van klein dinge — in die besonder dinge wat kleiner is as 100nm in grootte. ’n Nanometer is een-biljoenste van ’n meter of ongeveer 3 atome lank. Byvoorbeeld, ’n menslike haar is ongeveer 60—80,000 nanometers wyd. Hierdie tegnologie maak dit moontlik om ‘n ongelooflike hoeveelheid data of inligting in ‘n baie klein volume te stoor en te bestuur. Die moderne selfoon is ‘n tipiese voorbeeld van die resultaat van nanotegnologie.

Nanotegnologie is in die proses om die HELE wêreld deur middel van die internet te verbind. Elke mens op aarde sal binnekort digitaal verbind wees. Hierdie ontwikkeling hou direk verband met twee eindtydse profesieë in die Bybel; eerstens, die bereiking van die hele wêreld met die Evangelie, en tweedens, die openbaring van die Antichris en die merk van die dier (Op 13). In die eerste plek gaan hierdie tegnologie die deur oopmaak vir die Evangelie na die oorblywende Ongeëvangelieseerde Wêreld. In die tweede plek gaan hierdie tegnologie die weg baan vir die merk van die dier (waarskynlik ‘n mikrochip) wat gedurende die Groot Verdrukking op die voorkop of hand aangebring gaan word waarsonder niemand sal kan koop of verkoop, of ekonomies aktief sal kan wees nie.

Daar is drie ontwikkelings met betrekking tot die internet wat ons moet dophou wat deurslaggewend gaan wees vir die bereiking van die hele wêreld met die Evangelie. Hierdie drie ontwikkelings is, die “Internet of Good”, die “Internet of Things” (IoT), en die Digitale en Sosiale Media.

Die “Internet of Good”

Die ‘Internet Of Good’ is ‘n term wat deur Facebook gebruik word vir hulle doelwit om internettoegang tot elke mens op aarde se beskikking te stel. Hier volg enkele aanhalings uit die artikel, The ‘Internet of Good,’ courtesy of Facebook Israel, waaroor ek al in ander artikels berig het:

“Among the projects Facebook Israel is concentrating on, for example, is Facebook’s Internet.org project, which provides access to basic, free Internet services in the developing world.

“We’ve been developing apps for the platform, and they are now being deployed by people in the Philippines, India, Ghana, and many other places,” said Tiger.

The project is designed to enable the billions of people lacking in Internet access to tap into the web using their cellphones, explained Tiger. Many people in places like India and Africa do have cellphones, but they certainly aren’t the iPhones and Samsung Galaxies that most Westerners carry. Instead, they are simple devices that may offer online access — but at a high cost, due to the poor connectivity in many areas. With the apps being developed by Facebook, users will be able to engage more actively on the Internet, while keeping costs down.”

Nanotegnologie staan sentraal in hierdie projek en word moontlik gemaak deur die ontwikkeling van nanosateliete. Die berig, Satellite pioneer SkyFi’s Vision: Worldwide internet access, vertel meer hiervan. Hier volg ‘n aanhaling uit hierdie berig:

“The high flexibility of our nano satellites and the ability to provide multiple services to different customers enables us to offer free internet access to the whole planet in the same manner as GPS services are free,” said Tamir. “We think this has the potential to bridge great divides and give everyone worldwide a part in the great global connected community.”

Maar die ander ontwkkeling wat ons moet dophou is:

Die ‘Internet of Things’ (IoT)

Die beste definisie van die Internet of Things wat ek kon kry is die volgende: “The Internet of Things (IoT) is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction.”  Die Internet of Things gaan outomatisering op elke vlak van die samelewing moontlik maak. Elke item wat jy koop in die winkel sal ‘n mikrochip bevat. Ons weet reeds dat die ontwikkeling van bestuurderlose motorvoertuie op ’n gevorderde stadium van ontwikkeling is. Die Internet of Things gaan ook dramatiese gevolge (oplossings sowel as uitdagings) onder andere op misdaad en die sekuriteitsbedryf hê.

Ek is egter oortuig daarvan dat die Internet of Things die verpligte aanbring van die merk van die dier dramaties gaan versnel. Interessant genoeg praat of skryf niemand oor die aanbring van ‘n mikroskyfie op mense (wat ons weet reeds gebeur in sommige lande) in verband die Internet of Things nie. Dit is moontlik doelbewus so om vooroordeel te verhoed. Dit kos egter nie veel verbeelding om te sien waarheen dit dryf nie! Die ander kant van die saak is egter dat die Internet of Things geweldige stukrag gaan verleen aan die bereiking van elke volk, stam en taal met die Evangelie want alles sal deur ’n selfoon beheer word. Die besit van ‘n selfoon sal dus ‘n basiese noodsaaklikheid word om deel van ‘n ekonomies aktiewe samelewing te wees.

Wat oorweldigend is omtrent die Internet of Things is die verstommende tempo waarteen dit besig is om te ontwikkel! Kenners is van mening dat dit reeds teen die jaar 2020 (oor drie tot vier jaar) volwaardig ontwikkel sal wees! Die Internet of Things gaan die wêreld soos ons dit ken totaal en al verander en gaan die weg baan vir die vervulling van eindtydse Bybelprofesieë teen ‘n astronomiese tempo. As u meer wil weet omtrent die Internet of Things, lees gerus hierdie artikel, of gaan google die soekfrase.

Ontwikkeling van die Digitale en Sosiale Media

As die Internet of Things vir u soos ‘n sprokiesverhaal klink, dan wonder ek wat u van hierdie artikel gaan dink: Facebook wants to read your mind. “Social network unveils projects aimed at allowing people to use their brains to type messages or their skin to hear words.” Terloops, ons word deur die internet gebombardeer met valse nuus soos nog nooit te vore nie. Ons kan dus nie alles glo wat ons lees nie. Ek wil u egter verseker dat ek nie berigte vanuit twyfelagtige bronne aanhaal nie. Die bron waaruit hierdie berig (en meeste van die ander berigte) kom is die Times Of Israel.

Die eerste ding waaraan ek gedink het toe ek hierdie artikel lees is, watter impak gaan dit hê op die verspreiding van die Evangelie tot aan die uiteindes van die aarde — en ek was verbasend verras! Ek haal graag vir u nog ‘n paar sinne uit hierdie berig aan:

“Facebook is looking at creating “silent-speech interfaces” based on sensors that could be worn, and made in quantity. … It would also have the potential to capture concepts and semantics associated with words people are thinking,making language differences irrelevantby enabling sharing of what is in mind, Dugan said. … The Building 8 group is also working on sensors that let people “hear” through their skin, with what they feel being converted into words in a variation on how the ear turns vibrations into comprehensible sounds. … “Our brains have the ability to construct language from components,” Dugan said. …“I suggest that one day, not so far away, it may be possible for me to think in Mandarin and for you to feel it instantly in Spanish.”  (Beklemtoning my eie.)

Ongelooflik! Wie sou kon dink dat ek en jy in ons leeftyd so iets sou beleef! Die punt is egter, Jesus Christus is besig om ‘n weg te baan vir die Evangelie na elke mens op aarde — ter voorbereiding vir Sy spoedige wederkoms! Jesus is haastig om weer te kom!

 


DEEL 2

God se Program en Tydtafel in die Geskiedenis van die Wêreld

Hierdie is die tweede onweerlegbare teken dat Jesus Christus se wederkoms vlak voor die deur is. Soos meeste evangeliese Christene, glo ek ook dat God Homself progressief aan die mens geopenbaar het in die Bybel in uniek-identifiseerbare tydsfases. Alles wat God doen in die dispensasie van tyd is gekoppel aan tydsraamwerke. Byvoorbeeld, God het die hemel en aarde in sewe “dae” geskape.

Die getal 7 staan bekend as die volmaakte getal in die Bybel, of God se getal van voltooiïng. Vir meer inligting oor hierdie onderwerp lees gerus die artikel, “What is the biblical significance of the number seven/7?” Kan dit wees dat die herskepping, of herstel van die sondeval, ook sewe tydperke gaan wees — sewe tydperke van een duisend jaar? Ek gaan in hierdie artikel gedeeltes herhaal waaroor ek reeds geskryf het in my artikel, ‘Die Wederkoms — Twee Dinge Waaroor die Kerk Eensgesind Moet Wees’, omdat dit van wesenlike belang is dat ons die geheelprentjie sal sien.

Ek wil my nie inlaat by teologiese argumente oor die verskillende faksies van dispensasionalisme nie, maar die Vier–dispensasie benadering maak soveel Bybelse sin dat mens dit moeilik kan wegredeneer. Hierdie benadering leer dat daar vier dispensasies van Bybelse geskiedenis bestaan naamlik, die Dispensasie van die Gewete (vanaf Adam tot by Abraham), die Dispensasie van die Wet (vanaf Abraham tot by Jesus Christus), die Kerkdispensasie of Dispensasie van Genade (vanaf Jesus Christus se eerste tot by Sy tweede koms), en dan die Duisendjarige Vrederyk van Christus. Hieronder is ’n skematiese voorstelling.

Hoe lank sal die Kerk– of Genade Dispensasie wees?

Om by hierdie antwoord uit te kom moet ons bietjie navorsing gaan doen. Ons weet dat Jesus nie gebore is in die jaar 0 van die Gregoriaanse kalender nie. Alhoewel navorsers verskil oor die presiese jaar van Jesus se kruisiging, weet ons dat dit tussen die jaar 29 NC en 33 NC plaasgevind het. Dit sal dus tussen die jaar 2029 en 2033 presies 2,000 jaar gelede wees dat Jesus uit die graf opgestaan het, die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, en die Kerkdispensasie begin het — tussen 12 en 16 jaar van nou (2017) af! Watter gronde het ons om te glo dat die Kerk– of Genade Dispensasie 2,000 jaar sal wees? Alhoewel niemand verseker weet nie, is daar ’n sterk vermoede by baie Christene dat sesduisend jaar van Bybelse geskiedenis verstreke sal wees tussen 2029 en 2033 — 12 tot 16 jaar van nou af!

Hoe lank was die tydperk vanaf Adam tot by Jesus Christus?

Watter bewyse het ons dat die tydperk vanaf Adam tot by Jesus Christus 4,000 jaar was? Die antwoord is dat ons nie verseker weet nie, maar dalk nie verkeerd sal wees as ons dit vermoed nie. Volgens Bybelse rekords is Abraham 1946 jaar na Adam gebore en het hy 175 jaar oud geword. Abraham was dus 54 jaar oud met die oorgang na die derde millennium na Adam.

Aartsbiskop James Ussher (1581-1656) het homself gewy aan navorsing oor hierdie onderwerp en tot die gevolgtrekking gekom dat Adam geskape is in die jaar 4004 VC. James Ussher se werk het natuurlik onder baie kritiek deurgeloop. Ek het egter onlangs ‘n baie interessante artikel oor James Ussher gelees met die titel: “James Ussher and His Chronology: Reasonable or Ridiculous?” deur Dr Jerry Bergman. Sy artikel sluit soos volg af:

“Many skeptics have dismissed Ussher’s work, claiming he merely used dogma to solve a scientific problem. The late Stephen Jay Gould disagreed. Seeking to understand how Ussher arrived at his deductions, after detailed investigation Gould concluded that the archbishop’s critics were not only ignorant but that they also entirely misunderstood his work.15 … He was delighted with Ussher’s declaration that his (Ussher’s) results were determined “not only by the plain and manifold testimonies of Holy Scripture, but also by light of reason well directed.”15

For these reasons, Gould determined that Ussher’s chronology was an “honorable effort for its time” and argued that the common ridicule only reflects a “lamentable small-mindedness based on mistaken use of present criteria to judge a distant and different past.”16

The reality is that the relevance of Ussher’s work “may be seen in the fact that his Chronology has been accepted by nearly all the Reformed Churches.”14 Ussher’s research merits our highest respect and serves as a solid foundation for us to build upon today.” (Beklemtoning my eie.)

Was James Ussher reg?

Dit kan egter moontlik wees dat Ussher met ‘n paar jaar (dalk 29-33 jaar?) uit was! Alhoewel ons nooit seker sal weet nie, kan die vermoede dat 4,000 jaar van Bybelse geskiedenis verstryk het met Jesus se hemelvaart, nooit verkeerd bewys word voor ons in die hemel kom nie!

Die feit van die saak is dat die Kerkdispensasie eers begin het met Jesus se hemelvaart en nie met Sy geboorte nie. Jesus is in die dispensasie van die wet gebore en het onder die wet geleef. Gal 4:4,5: “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.” Die Genade- of Kerkdispensasie het dus eers met Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees begin.

Die groot vraag is, sal Jesus na 2000 jaar van Genadetyd terugkom? Soos hierbo gesê, sal die Kerk presies 2,000 jaar oud wees tussen die jaar 2029 en 2033 — 12 tot 16 jaar van nou (2017) af!  Ons het ook gesê dat daar ’n sterk vermoede by baie Christene bestaan dat sesduisend jaar van Bybelse geskiedenis verstreke sal wees tussen 2029 en 2033 — 12 tot 16 jaar van nou af! As jy glo in ‘n letterlike sewejarige groot verdrukking (soos ek), beteken dit dat die Groot Verdrukking tussen 2022 en 2026 ‘n aanvang kan neem — tussen vyf en nege jaar van nou (2017) af. Gedurende hierdie tyd sal die Christendom wêreldwyd vervlak en verval tot ‘n blote vormgodsdiens volgens 2 Tim 3:5, en sal die sigbare Christendom slegs in skyn bestaan. Die ware Kerk van Jesus Christus sal so vervolg word dat Christene wêreldwyd ondergonds sal moet gaan. Evangelisasie en sending sal waarskynlik verbied word en strafbaar word met die dood. In ons volgende artikel brei ons meer uit oor die afvallige kerk van die laaste dae.

As jy glo dat die wegraping voor die Groot Verdrukking gaan plaasvind — mág jy reg wees! Soos ek die Bybel verstaan is ek egter nie hiervan oortuig nie. As jy egter verkeerd is, kan dit vir jou ernstige gevolge inhou as jy nie geestelik voorbereid is op verdrukking nie! Gedurende hierdie tyd sal die egtheid van Christene te geloof getoets word — baie sal nie die toets slaag nie! Jesus het egter belowe dat Hy hulle wat getrou volhard in Sy Woord tot die einde, deur hierdie tyd sal bewaar. Op 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Waaroor moet alle Christene eensgesind wees?

Daar is slegs EEN DING wat Jesus se wederkoms kan vertraag — as die Groot Opdrag nog nie voltooi is nie! Ons het hierdie onderwerp in Deel 1 behandel. As Jesus teen die jaar 2033 nog nie teruggekom het nie, sal daar slegs een rede wees — daar is nog iemand wat die Evangelie moet hoor! Of jy nou ‘n dispensasionalis, Calvinis, Arminianis, gereformeerd, pinkster, of charismaat is, of ‘n pre-millenniumistiese, postmillenniumistiese, voorverdrukking- of naverdrukking wegraping (of enige ander) siening het, moet die bereiking van die Onbereikte Wêreld met die Evangelie elke Christen en die Kerk van Jesus se hoogste en eerste prioriteit wees! As enige iets anders in hierdie lewe vir jou meer belangrik is, is dit ‘n teken dat jy nie gereed is vir die wederkoms van Jesus nie — want jou belange en begeertes is nie in harmonie met God se doel en plan met die Kerk en met jou persoonlik nie!

Elke Christen moet die wederkoms van Jesus Christus verwag en daarna streef. Daar staan in 2 Pet 3:11-14: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? — julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.” (OV— beklemtoning my eie.) Enige teologie of leerstelling met betrekking tot die wederkoms wat die Kerk aan die slaap sus of Christene se wederkomsverwagting verflou en verdof, is dwaalleer, en net so gevaarlik as om ‘n datum aan Jesus se wederkoms te koppel. As my weergawe van God se program hierbo verkeerd is, sal dit geen verskil maak aan jou of my geloof nie — maar as ek reg is kan dit vir baie katestrofies wees want baie sal nie gereed wees nie! As jy nie na Jesus se wederkoms verlang en daarna streef nie, is jy nie gereed vir die wederkoms nie! Dan is jou hart hier in die wêreld en by wêreldse dinge.

By implikasie beteken dit dat die bereiking van die Onbereikte Wêreld met die Evangelie die Kerk en elke Christen se eerste en hoogste prioriteit moet wees. By implikasie beteken dit dat die Kerk soos een man moet strewe na die voltooiïng van Jesus se Groot Opdrag en eendragtig daarvoor moet saamwerk. Dit is duidelik dat ons in die laaste van die laaste dae leef. Leef jy God se plan vir, en doel met jou lewe? Waarmee is jy hoofsaaklik besig? Om ‘n bestaan te maak? Om te koop en verkoop? Om aardse en tydelike doelwitte na te streef wat oor moontlik vyf tot nege jaar van nou af geen waarde gaan hê nie? Om vir jou oudag te sorg wat oor moontlik vyf tot nege jaar in die mis gaan verdwyn? Waar lê jou eerste liefde, verwagting en strewe — in hierdie wêreld, of by die wederkoms van Jesus Christus? Jou eerlike antwoord hierop sal bepaal of jy deel van die afvallige kerk van die eindtyd gaan uitmaak, en of jy deel van die ware Kerk gaan wees wat getrou gaan bly tot die einde!


DEEL 3

Vervulling van die groot afvalligheid en misleiding in die Kerk van die laaste dae.

Die Bybel profeteer dat daar in die laaste dae voor die wederkoms van Jesus Christus ‘n groot afvalligheid onder Christene gaan plaasvind. Die heel eerste teken van Sy wederkoms wat Jesus in Sy profetiese rede gee, is geestelike afvalligheid en misleiding in die laaste dae. In Mat 24:3-5 lees ons die volgende: “En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.”

Ons lees ook van hierdie afvalligheid en misleiding in die laaste dae in ander dele van die Bybel, onder andere in 1 Tim 4:1: “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang …”, in 2 Tim 3:1-5: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, … meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. …”, sowel as in 2 Tim 4:1-4: “Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.”

Laat ons bietjie in meer besonderhede gaan kyk na die karakter en eienskappe van hierdie afvalligheid en misleiding. Uit die bogenoemde Skrifgedeeltes kan ons vier eienskappe van hierdie afvalligheid en misleiding identifiseer. Die eerste is, valse christusse; die tweede is verleidende geeste; die derde is ‘n mensgerigte en selfgesentreerde godsdiens; en die vierde is ‘n uiterlike skyn van Christenskap.

Gedurende die negentiende en twintigste eeu was daar wêreldwyd groot herlewings op verskillende plekke in die wêreld. Gedurende hierdie tydperk het die Christendom gebloei en het die Evangelie grootliks uitgebrei na die Onbereikte Wêreld. ‘n Besondere kenmerk van hierdie herlewings was dat Christene wêrelwyd ‘n groot en lewende wederkomsverwagting gehad het!

Gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu het die egte herlewings al minder geword, die vervulling van eindtydse wederkomsprofesieë het toegeneem, terwyl valse herlewings alhoemeer die plek daarvan ingeneem het. Wat interessant is van baie van hierdie herlewings is dat Christene se wederkomsverwagting al hoe meer gekwyn  het — veral na die draai van die millennium — terwyl nuwe bewegings wat die klem van die Evangelie verskuif het na materiële voorspoed, gawes-, wonderwerke– en genesing al hoe meer veld gewen het. Dit het onder andere veroorsaak dat Christene al meer verdeeld geraak het ten opsigte van hulle toekomsverwagting. Daar is die groep wat verwag en bid dat ons land en die wêreld ‘n beter plek moet en gaan word. Dan is daar die ander groep wat glo dat ons land en die wêreld op ‘n afdraende pad na die openbaring van die antichris en die wederkoms van Jesus Christus is, en dat dinge nie gaan verbeter nie.

1. Valse christusse

Daar het reeds verskeie ‘profete’ daarop aangespraak gemaak dat hulle die ’Christus’ is, en die Bybel leer vir ons dat wanneer die Antichris sy verskyning gaan maak, baie hom gaan aansien as die ‘messias’ van die wêreld. Die groot gevaar van valse christusse is egter nie sodanig diegene wat hulleself as ‘Christus’ voordoen nie — want geen ware weergebore Christen sal maklik so mislei word nie — maar wel ’n ‘evangelie’ wat baie subtiel ‘n ander christus verkondig.

Die gevaar van hierdie evangelie is dat die karakter van Jesus Christus baie subtiel verdraai word om ‘n Jesus te verkondig wat nie die Jesus Christus van die Bybel is nie. Miljoene mense, waaronder baie weergebore Christene,  sien nie die verskil raak nie en word subtiel mislei. Die verkondigers van hierdie ander Jesus glo (’opreg’) dat hulle die ware evangelie het en verkondig, terwyl massas aan hulle lippe hang — in absolute vervulling van 2 Tim 4:3,4!

Ek het ‘n volledige artikel met die titel, ‘Die Ander Jesus’, geskryf en versoek dat u dit by hierdie skakel sal lees.

2. Verleidende geeste

Die artikel, ‘Die Ander Jesus’, behandel ook die onderwerp van misleiding, maar die vraag waarop ons hier wil fokus is, hoe gebeur dit dat bose geeste weergebore Christene kan mislei? Dit is belangrik dat ons die beginsels waarop bose geeste funskioneer moet verstaan. Daar bestaan ‘n algemene siening dat die duiwel niks kan uitrig met of teen kinders van die Here nie omdat hulle Koningskinders is. Dit is insigself ’n misleiding. Satan en sy bose magte behou die reg voor om te funksioneer op enige terrein van ‘n mens (Christene ingesluit) se lewe waar daar ‘n opening of oop deur bestaan. Die volgende voorwaardes verleen aan Satan en sy bose magte ‘n opening of oop deur vir verleiding, misleiding, bindinge, of verblindinge:

 • ‍Waar daar onbelyde en onbekeerde sonde bestaan. Waar daar sonde is, is Satan betrokke — en waar Satan betrokke is, is daar sonde. Sonde en Satan loop langs mekaar soos Vinkel en Koljander. Dit help egter nie om die satan te bestraf of te bind as daar sonde bestaan nie. Baie Christene probeer die satan beveg terwyl daar sonde is wat aan hom die reg gee om funksioneer. Handel met die sonde dan sal die satan en sy bose magte ook wyk. Baie Christene is gedurig besig om die spinnerakke in hulle geestelike lewe te probeer verwyder. Maak eers die spinnekop dood!
 • Waar daar ‘n terrein in iemand se lewe bestaan (liggaam, siel of gees — wil, intellek of emosie), wat nie onder die heerskappy en beheer van die Heilige Gees is nie. Daarom is die enigste waarborg dat jy nie op een of ander terrein van jou lewe mislei sal word nie, ‘n algehele en onvoorwaardelike oorgawe van jou hele lewe — Wil, Intellek en Emosie — aan die wil en heerskappy van Jesus Christus, soos dit geopenbaar word in die Woord.
 • Waar iemand ‘n leuen, onwaarheid of ‘n valse waarheid in verband met die Woord van God glo of aan vashou. Daarom is dit van absolute belang dat elke Christen daagliks tyd in die Woord en gebed sal spandeer, die Woord sal ken en nie slegs op die dominee of pastoor sal staatmaak vir Bybelinsig nie, en die Heilige Gees daagliks sal vertrou (en Hom toelaat) om jou in die volle waarheid te lei!

Die gevaar van misleiding met betrekking tot lofprysing

‘n Belangrike oorsaak sowel as resultaat van die misleiding van die laaste dae, het te doen met lofprysing!  Ek haal hier vier belangrike punte aan uit ‘n seminaar wat ek in die verlede oor gebedsoorlogvoering aangebied het:

 • Praise and worship must be conscious and rational. Praise and worship must never lead you into a subconscious or unconscious state of mind. The subtle slow down in volume and tempo of a hymn together with the constant repetition of a certain word or phrase, is a spiritistic method that leads to the creation of a mantra that will result in some people falling into a trance.
 • Secondly, the words we sing must be Biblical and theologically correct and true. There are many songs that are sung by churches all over, with words that are superficial or not Biblically sound. Satan knows the truth of the Bible and Gospel better than any theologian in this world! He is not deterred by words that are not absolute truth!
 • Thirdly, effective praise and worship must be spiritual as opposed to emotional! It is vitally important that Christians should be able to distinguish between emotional (which is carnal), and spiritual Gospel music. My view is that 90% or more of the so-called “Gospel” music out there, is not Gospel at all. It is simply religious words cloaked in worldly and carnal music. Christian words alone don’t make a song Christian! Demons love any music that diverts the believer’s attention to his emotion, rather than to his spirit — because it paves the way to a feel-good gospel and the other Jesus. If so-called Christian music drives you to dance rather than kneel, beware, the demons are dancing with you!
 • Fourthly, praise and worship must uplift Jesus Christ as Lord, and must focus on the victory of the Cross of Calvary over sin, the Blood of the Lamb, and Jesus’ resurrection from the grave. Satan is not at all offended by hymns where only the Name of God is used with no reference to Jesus Christ, the Lamb, the Cross, Calvary, the Blood, or the resurrection. Satan does not care if God is praised all day long – as long as Jesus Christ is not the Lord. Satan himself views himself as God, and even carries the title, god of this world. So any worship song that omits the name or any reference to Jesus Christ the Lord, he simply applies to himself, and accepts the worship for himself even though it is not aimed at him.

3. ‘n Mensgerigte en Selfgesentreerde evangelie

‘n Baie belangrike eienskap van die populêre evangelie van ons tyd — wat die inhoud van die misleiding van die laaste dae verteenwoordig soos ons dit ook in die Skrif lees — is dat dit mensgerig is. Ons het in 1 Tim 4 gelees: ” …omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.” Die objek van hierdie evangelie is die mens. Hierdie klemverskluiwing is so subtiel dat die oorgrote meerderheid van Christene dit nie eers agterkom nie.

Laat ek myself verduidelik. Joh 3:16 wat ons almal uit die kop ken lees so: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”Joh 3:16 lees soos volg vir die misleide kerk:  “Want so lief het God VIR MY EN ALLE ANDER MENSE gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Is daar ‘n verskil? Is die tweede weergawe nie ook waar nie? Jy sien, dit is hoe subtiel die misleiding is — die tweede weergawe is ook waar, maar die klem van die vers het verskuif vanaf God en Sy plan vir die wêreld, na die mens as die fokuspunt van die Evangelie.

Jy mag miskien dink dit is ‘n irrelevante en onbenullige verskil maar dit het ‘n geweldige invloed op die perspektief waarmee, of die “bril” waardeur jy die Bybel lees. Die eerste weergawe van Joh 3:16 impliseer dat God die fokuspunt van die Evangelie is en die mens is daar vir God. Die tweede weergawe van Joh 3:16 impliseer dat die mens die fokuspunt van die Evangelie is en God daar is vir die mens. In werklikheid is die tweede weergawe ook korrek, maar slegs binne die konteks van die eerste! Jou begrip en perspektief van God in die Bybel sal in die praktyk ‘n enorme verskil maak aan hoe jy die Evangelie verstaan! As jy die eerste weergawe van Joh 3:16 vervang met die tweede, sal jy uiteindelik uitkom by ‘n ander Jesus! In die artikel, ‘Die Ander Jesus’, behandel ek die onderwerp in meer besonderhede.

4. ‘n Uiterlike skyn van Christenskap

Massas “wonderlike” mense wat deurgaan as “kinders van die Here” wat Sondag na Sondag in kerke van alle denominasies sit en God uit volle bors loof — sommige dansend en met swaaiende hande omhoog, ander op ‘n meer formele manier — is dood ongered! Massas wat as “kinders van die Here” deurgaan bou op valse fondamente! Massas praat saam as daar oor God gepraat word, maar dit is niks meer as ‘n Christelike skyn nie. Massas bou hulle saligheid op ‘n belydenis of ‘n gebed wat hulle êrens in die verlede gemaak of gebid het, terwyl andere dit bou op ‘n gevoel van warmte wat hulle in die kerk of tydens lofprysing ervaar.

Wanneer die Groot Verdrukking begin en die ware Kerk ondergronds sal moet gaan of met hulle lewe boet, sal die uiterlike kerk soos dit vandag daar uitsien, op enkele uitsonderings na, nog net so bestaan en voortgaan. Die enigste verskil sal wees dat die ware Christene nie meer daar sal wees nie. Baie kerke sal egter nie eers agterkom dat iets verander het nie!

 


Verwysing: Elmer Grobler
http://eending-joernaal.webflow.io/blog/drie-wederkomstekens-deel-1

 

Feel free to share: