God, Senekal and Gideon’s Army

We all know the famous story in Judges 7 where many Israelites rose to confront the Midianites. God said to Gideon that they were to many and Gideon had to send those that were afraid home. God then told Gideon that thy were still too many and Gideon had to send them down to drink water and only chose those that drank the water in a certain way. Gideon did that and a remnant remained, so that the victory and glory could go to God and not the Israelites. Continue reading “God, Senekal and Gideon’s Army”

Wanneer is Jesus se Geboorte vir die Eerste Keer Gevier?


Die engel het vir die herders op die oop velde te Bethlehem gesê: “… vir julle is vandag in die stad van Dawid gebore die Saligmaker wat Christus, die Here, is” (Luk 2:11). Van watter dag het die engel gepraat? Ek bedoel nie of dit ʼn Sondag of Maandag was nie, maar watter dag van die JAAR was dit? Met ander woorde, op watter datum is Jesus gebore?
Continue reading “Wanneer is Jesus se Geboorte vir die Eerste Keer Gevier?”

Calvinisme – Watse Liefde is Dit?

Calvinisme se Wanvoorstelling van God Opsomming: Hierdie artikel oor die dwalings van Calvinisme is ‘n kort opsomming van Dave Hunt se nuwe boek: What Love Is This? Calvinism’s Misrepresentation Of God. Dave Hunt van die VSA het bekendheid verwerf vir sy aktuele boeke oor die misleidende leerstellings van die Rooms-Katolieke Kerk (A Woman Rides The Beast), verskeie charismatiese dwalings (The Seduction of Christianity), asook die okkultiese, spiritistiese en intergeloofstegnieke wat baie van die moderne kerke onder die vaandels van humanistiese sielkunde, ekumeniese eenwording en ‘n tekens-en-wonders-herlewing binnegedring het (Occult Invasion).

Continue reading “Calvinisme – Watse Liefde is Dit?”

Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Maniere van Skrifverklaring

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met ‘n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak. In hierdie gevalle wissel die manier van Skrifverklaring saam met die politieke klimaat in ‘n land of volk. Continue reading “Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?”

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Opsomming:
Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit. In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom.

Continue reading “Verdraaiings in die Nuwe Vertaling”

EK IS DRINGEND OPSOEK NA MY BEMINDE!

Vir jare het ek agter die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootheid van die lewe aangeloop, die wêreld. Maar diep binne in my was dit altyd leeg en eensaam. Altyd op soek na iets. Terwyl ek nog op die wêreld rond gedans en gespeel het. My verlustig met die dinge van die wêreld, was daar eendag, onverwags, ‘n sagte klop aan my hart se deur. Ek het geloer om te sien wie geklop het. Wat ek gesien het, het alles binne in my, in beroering gebring, en ek was dadelik smoorverlief .  Continue reading “EK IS DRINGEND OPSOEK NA MY BEMINDE!”